Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:


1. klimatyzacji:

 • dobór, dostawa, sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji firm jak Gree, Aux, Mitsubishi Electric, LG , Sinclair, Daikin
 • opiekę serwisową zainstalowanych urządzeń
 • wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń
 • usuwanie awarii, bieżące naprawy, konserwacje i remonty
 • usuwanie nieszczelności


 2. chłodnictwa:

 • dobór, dostawa, sprzedaż i montaż urządzeń chłodniczych
 • montaż komór z kompletną instalacją chłodniczą i zasilająco-sterowniczą
 • meble chłodnicze np. lady, szafy, regały, zamrażarki
 • agregaty wody lodowej (chillery)
 • urządzenia do odzysku ciepła
 • modernizację układów chłodniczych w celu odzysku ciepła do darmowego ogrzania, np. wody
 • modernizację urządzeń aktualnie użytkowanych, wraz z wymianą czynnika chłodniczego na ekologiczny
 • stałą opiekę serwisową zainstalowanych urządzeń
 • wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń
 • usuwanie awarii, bieżące naprawy, konserwacje i remonty
 • usuwanie nieszczelności
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych urządzeń chłodniczych
 • okresowe przeglądy urządzeń zgodnie z założeniami ustaw Unii Europejskiej


Pomagamy przebrnąć przez nowe przepisy F-gazowe.
Prowadzimy dokumentacje wykonanych instalacji.
Zakładamy karty urządzeń oraz paszporty techniczne.
Posiadamy wymagane CERTYFIKATy F-gazowe


3. elektryki:

 • zasilanie elektryczne (wlz,)
 • pomiary elektryczne,
 • odzysk mocy biernej (bateria kondensatorów)
 • przygotowanie dokumentów dla zakładu elektrycznego